Profesionalna orijentacija

U našem savetovalištu „METANOJA“ se može proveriti: LIČNOST POJEDINCA 

Za svrhu procene normalnih i patoloških aspekata ličnosti, koriste se dva široko primenjena i pouzdana testa ličnosti, a to su: NEO PI-R i MCMI (Millon Clinical Multiaxial Inventory).

NEO PI-Rje upitnik koji meri pet osnovnih dimenzija ličnosti, kao što su:
a) neuroticizam (razlikuje prilagođenost ili emocionalnu stabilnost od neprilagođenosti i neuroticizma);
b) ekstraverzija (razlikuje socijabilne ekstroverte od rezervisanih introverata);
c) otvorenost (razlikuje intelektualno i estetski radoznale osobe od onih konzervativnih i konvencionalnih);
d) saradljivost (razlikuje saradljive i velikodušne od egocentričnih i takmičarski nastrojenih);
e) savesnost (razlikuje tačne i pouzdane osobe od onih koji imaju sklonost ka hedonizmu).

MCMI je upitnik koji ispituje:
a) Kliničke tipove ličnosti (shizoidni, zavisni, narcistični, mazohistički…)
b) Ozbiljne patologije ličnosti (shizotipalni, granični, paranoidni)
c) Kliničke sindrome umerenog stepena patologije (anksioznost, distimija, zavisnost od alkohola…)
d) Ozbiljnije kliničke sindrome (poremećaj mišljenja, major depresija, sumanuti poremećaj)

CENA: 1500 za jedan upitnik, 2500 za oba.

Za više informacija, pošaljite nam poruku na savetovalistemetanoja@gmail.com ili nas pozovite na 065/618-0994