Savetovalište Metanoja u vodiču „Ja i moja depresija“

U septembru 2018. godine je na kioscima izašao treći vodič za zdraviji život u izdanju Blic žene. Ovoga puta nosi naziv „Ja i moja depresija„, a planirano je štampanje u 300.000 primeraka. Iako su tekstove pisali stručnjaci sa mnogobrojnim titulama i ogromnim iskustvom, to ne podrazumeva nerazumljive i suvoparne naučne termine i rečenice. Naprotiv, ovaj vodič je prilagođen opštoj populaciji – onima koji ne moraju da imaju različite fakultete, edukacije i neophodno predznanje.

Najveća prednost i korist ovog vodiča je razbijanje tabua o mentalnim poremećajima! Na jedan izuzetno pozitivan način je obrađena tema psihičkog zdravlja i bolesti, bez ikakvih predrasuda i štetnih stereotipa. Samim tim se razbija stigma mentalnog poremećaja i motivišu se osobe sa mentalnim problemima da potraže pomoć.

Pored toga, u ovom vodiču možete dobiti informacije o tome kako depresija nastaje, kako se manifestuje, šta je održava, na koji način se može izlečiti i šta možete da učinite ukoliko poznajete osobu kojoj je potrebna pomoć. Mi smo imali priliku da pišemo o jednoj izuzetno važnoj temi – Psihoterapiji u lečenju depresije. Tu smo nabrojali trenutno najčešće korišćene vrste psihoterapija za ovaj problem. Na prvom mestu, to je racionalno-emotivna bihejvioralna terapija. Zatim, navedene su i osnovne pretpostavke psihodinamskih psihoterapija, a za kraj je napravljen i kratak osvrt na sistemsku porodičnu terapiju.

Drugi tekst se tiče Začaranih krugova depresije. U tom delu su opisana tri veoma važna mehanizma održavanja problema. Iako je važno kako depresija nastaje, možda je još važnije otkriti procese preko kojih se ona održava. Prekidanjem tih obrazaca se simptomi smanjuju ili nestaju. Više pročitajte u samom vodiču koji je od danas na kioscima…

 

2.168

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.