U gostima nam je bila… Kristene Doyle Ph.D.

Ovog vikenda nam je REBT Centar, pridruženi trening centar Instituta Albert Elis iz Njujorka, ponovo omogućio predavanje vrhunskog stručnjaka iz oblasti psihoterapije. Ovaj put smo uživali u predavanju direktorke Instituta Albert Elis iz Njujorka – AEI (krovne institucije za racionalno emotivnu & kognitivno-bihejvioralnu terapiju u svetu). Dr. Dojl je takođe direktor Clinical Services-a i osnivač Centra za tretman i istraživanje poremećaja ishrane (Eating Disorders Treatment and Research Center – EDTRC) i član mnogobrojnih udruženja u SAD.

Tema dvodnevnog seminara je bila RE&CBT FOR INDIVIDUALS WITH EATING DISORDERS AND BODY IMAGE PROBLEMS. Iako mnogi stručnjaci imaju predrasudu prema tretmanu poremećaja ishrane, u smislu neefikasnosti tretmana i skeptičnosti oko oporavka pacijenata, prof. Dojl je ponudila nalaze istraživanja koji govore o nesumnjivoj efikasnosti REBT tretmana. Nakon toga je usledila klinička slika anoreksije, bulimije i prejedanja. Ponuđen je KBT model nastanka i održavanja ovog poremećaja. Drugi dan je detaljno objašnjen tretman i načini sprečavanja relapsa kod osoba sa ovim problemom. Nešto novo smo naučili i u preventivnim programima kroz koji prolaze devojčice kako ne bi razvile anoreksiju, bulimiju ili poremećaj prejedanja i za koji postoji nada da ćemo implementirati u naš školski sistem. Krajnji zaključak je da je seminar bio izuzetno koristan, a na osnovu narednih slika se može zaključiti i da smo se dobro proveli.

Фотографија корисника RECBT Affiliated Training Center of Albert Ellis Institute - BelgradeФотографија корисника RECBT Affiliated Training Center of Albert Ellis Institute - Belgrade

Фотографија корисника RECBT Affiliated Training Center of Albert Ellis Institute - Belgrade

Preostale fotografije možete naći na sledećem linku.

1.308

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.