Lične strategije za borbu sa stresom

Stres je sastavni i uglavnom neizbežni deo svakodnevnog života. Suočavanje sa stresom često smatramo kao nešto što treba izbeći jer nam predstavlja teret, ali time dodatno frustriramo sebe.


Šta predstavlja stres?
Činioci koji izazivaju stres zovu se stresori. Oni mogu da se nalaze u spoljašnjem okruženju ali i unutar naše psihe. Postoje stresori sa kojima možemo da se izborimo, kao što su problemi na poslu, u porodici, u prijateljskim i partnerskim odnosima… Takođe, postoje i oni sa kojima teško izlazimo na kraj, kao što su smrt, bolest, ratovi, krize… i oni mogu trajnije i ozbiljnije da utiču na naše mentalno zdravlje.


Da li je stres negativna ili pozitivna pojava?
Zavisi od toga kako definišemo stres. Da li stresnu situaciju vidimo kao apsolutno negativnu pojavu koja preti da nas ugrozi ili kao, jednim delom, pozitivnu pojavu koja nas podstiče da izađemo iz zone sigurnosti i da rešimo neki problem. Ako vidimo stres kao nešto negativno i loše, nećemo se suočiti sa problemom već ćemo se potruditi da ga zaobiđemo ili potisnemo što vremenom dovodi do njegovog nagomilavanja i anksioznosti koja može voditi u ozbiljnija psihička stanja ili fizičke bolesti. Međutim, ukoliko imamo stav da je stres nešto što je pozitivno, onda ćemo se prilagoditi novonastaloj situaciji i trudićemo se da ga smanjimo ili potpuno eliminišemo.


Kako reagujemo na stres?
Čovek oseća da je pod uticajem stresa kada se nađe u situaciji koja ugrožava neku njegovu vrednost ili integritet i u skladu sa tim, izvor stresa za svakog pojedinca može biti različit. Intenzitet stresa koji svaki čovek doživljava zavisi od njegove lične otpornosti. Kako su stresori i otpornost na stres individualni faktori, važno je da svaki pojedinac ima svoju ličnu strategiju za borbu sa stresom. Ukoliko prihvatimo stres kao pozitivnu pojavu, možemo da ojačamo svoje samopouzdanje jer možemo da se osećamo sposobnim da zaštitimo sebe od njegovog uticaja i da smanjimo negativne posledice (anksioznost, burn out, panika, bolest…).

Kako da napravim svoju ličnu strategiju?

Da bismo zaštitili svoje zdravlje i podigli kvalitet života, važno je da obratimo pažnju na sledeća pitanja:

  • u kojim poljima smo najviše izloženi stresu
  • koje situacije kod nas izazivaju stres
  • da procenimo da li možemo da utičemo na situaciju ili bismo trebali jednostavno da je prihvatimo
  • koliko su određeni događaji važni za nas
  • kojim resursima raspolažemo da bismo povećali svoju otpornost

Kada identifikujemo navedene faktore moći ćemo da napravimo svoju ličnu strategiju za borbu sa

stresom.

174

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.