Savetovalište Metanoja čine master psiholozi i socijalni radnici koji se bave psihoterapijom i savetodavnim radom.

Naši psihoterapeuti u radu koriste Racionalno emotivnu i kognitivno bihejvioralnu terapiju (RE&KBT) i transakcionu analizu.

Koristimo naučno zasnovane metode i individualan pristup svakom klijentu.

Nastojimo da kreiramo bezbedno okruženje u kojem ćete moći da rastete i razvijate se.

Važno nam je da pružimo empatiju, razumevanje, kao i alate za prevazilaženje različitih emocionalnih problema (na poslu, u odnosima sa drugima ili sa sobom) prateći vaš tempo i uvažavajući vaše potrebe.

Svi naši psihoterapeuti se redovno superviziraju i nastavili su sa kontinuiranom edukacijom i usavršavanjem.