• Doživljaj lične bezvrednosti i ponašanje u vezama

    Doživljaj lične bezvrednosti jeste jedno od četiri glavna iracionalna uverenja koja pretpostavlja teorija racionalno emotivne bihejvioralne terapije (REBT). Ono se ogleda u globalnom negativnom vrednovanju sebe i rečenicama tipa „Ako napravim grešku, ja sam u potpunosti loša osoba“ ili „Ako…