• Čemu treba težiti sreći ili zadovoljstvu?

    Sreća ili radost spada u primarne emocije, što znači da su to emocije koje se javljaju rano u životu, izazivaju ih relativno jednostavne situacije i lako se prepoznaju po izrazu lica. Ovo osećanje se obično doživljava kada ostvarimo neki za…