Konflikti se javljaju kada ljudi kao posledicu neslaganja osećaju da su njihove potrebe ili interesi ugroženi. Konflikti su normalna pojava koji mogu da pruže mogućnost da se razvijamo kroz sticanje novih i boljih uvida, ali ipak imamo tendenciju da konflikt vidimo samo kao jedno negativno iskustvo proisteklo iz jako loših okolnosti.

Dakle, konflikti su neizbežni ali način na koji ih vidimo i reagujemo na njih utiče na kvalitet naših života.

Kako bih vam približila ovu temu, ispričaću vam jednu priču:

Bio jednom jedan otac koji je imao 17 kamila. Kada je otac umro, njegovi sinovi su pogledali testament. U testamentu je pisalo da najstariji sin treba da dobije polovinu od 17 kamila, dok srednjem sinu treba dati jednu trećinu, a najmlađem treba dati jednu devetinu od 17 kamila.

Pošto nije moguće podeliti 17 na pola ili 17 na 3 ili 17 na 9, tri sina su počela da se svađaju. Kako mogu podeliti nasledstvo svog oca?

Da li imate ideju o tome kako podeliti 17 kamila između tri sina kako je njihov otac želeo?

Dakle, tri sina su odlučila da odu do mudraca.
Mudri čovek je strpljivo saslušao sve i podelio 17 kamila na sledeći način:
1/2 najstarijem sinu, 1/3 srednjem sinu i 1/9. najmlađem – kako je to moguće?

Mudar čovek je kupio još jednu kamilu i dodao je u tih 17. Znači ukupno je onda bilo 18 kamila.

Počeo je čitati testament pokojnog oca.
Polovina od 18 je 9. Dakle, on je dao najstarijem sinu 9 kamila.
Jedna trećina od 18 je 6. Tako je dao srednjem sinu 6 kamila.
Jedna devetina od 18 je 2. Najmlađi sin je dobio 2 kamile.

9 plus 6 plus 2 je 17 i ovo ostavlja jednu kamilu, koju je mudrac odneo.

Šta možemo zaključiti iz ove priče?

Dakle, ključ rešavanja konflikta je pronalaženje 18. kamile, kreativno rešenje koje je van pretpostavljenih mogućnosti. Jednom kada osoba može da pronađe 18. kamilu, mogućnosti se otvaraju i problemi se lakše mogu rešiti. Ovo nije uvek lako. Međutim, da bi se postiglo rešenje, prvi korak je verovanje da može postojati obostrano rešenje.

Najbolji načini za rešavanje sukoba su generalno oni koji se fokusiraju na rešavanju kolaborativnih problema i zadovoljavanje interesa i potreba svih strana.

Dakle, kako bismo rešili konflikt moramo proaktivno da pristupamo situacijama koje mogu potencijalno dovesti do većeg konflikta i da uvažimo mišljenje druge osobe iako možda ne delimo isti stav ili ne podržavamo ponašanje osobe. Kada uspemo da odvojimo ponašanje osobe, da ne osuđujemo na osnovu ponašanja iako se ne slažemo sa tim, tek onda možemo biti asertivni u komunikaciji. Asertivost pomaže u rešavanju konflikta, jer agresivnom ili pasivnom komunikacijom vrlo verovatno nećemo doći do razrešenja.

Za kraj, kada i ukoliko dođe do konflikta, setite se da iako ne možete da kontrolišete kako se neko odnosi prema vama, možete da kontrolišete svoj odnos prema drugima, i budite fleksibilni i kreativni u nalaženju rešenja.

 

Kategorije: Blog

0 komentara

Ostavite odgovor

Avatar placeholder

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *