U Klužu, Rumunija, od 13.-15. Septembra 2019. godine organizovan je 4. Internacionalni kongres Racionalno- Emotivno- Bihejvioralne- Terapije od strane Albert Elis Instituta, krovne institucije pomenutog psihoterapijskog modaliteta. Ovaj kongres podržan je od strane Internacionalnog Instituta za napredne studije iz oblasti psihoterapije i mentalnog zdravlja i rumunske Asocijacije za Kognitivno-Bihejvioralne terapije.

Na kongresu su učestvovali svi eminentni stručnjaci iz oblasti Racionalno-Emotivno-Bihejvioralne terapije, poput Rejmonda Di Đuzepea ( Direktor profesionalne edukacije na Albert Elis Institutu), Kristen Dojl ( Direktor Instituta Albert Elis), Vindi Drajden ( Profesor na Univerzitetu Goldsmit i jedan od vodećih terapeuta i edukatora iz Kognitivno-Bihejvioralne terapije u Velikoj Britaniji), Danijel Dejvid ( Direktor istraživačkog centra na Albert Elis Institutu), En Vernon ( Albert Elis Institut ), Artur Friman i mnogi drugi…

Pored inostranih predavača imali smo priliku da čujemo i dr Zoricu Marić koja je rodonačelnik Racionalno- Emotivno- Bihejvioralne terapije u Srbiji, kao i ostale istaknute stručnjake iz ove oblasti prof. dr Tatjanu Vukosavljević- Gvozden i dr Borjanku Batinić.

Cilj kongresa bio je:

  1. Da se okupe stručnjaci iz celog sveta kako bi diskutovali na temu pozicije REBT-a u teoriji i praksi
  2. Da se motivišu KBT i drugi terapeuti koji se bave psihoterapijskim pravcima koji su potkrepljeni istraživanjima da učestvuju na kongresu, kako bi se istražile i prevazišle prepreke i uspostavili novi načini saradnje, a sve u cilju veće intergracije Kognitivno- Bihejvioralnih terapija
  3. Da se motivišu stručnjaci iz raznih oblasti psihologije i REBT-a da više sarađuju i integrišu znanja
  4. Da se ohrabre istraživači koje si bave kliničkom kognitivnom neurogenetikom da učestvuju na kongresu, kako bi diskutiovali o ulozi REBT-a u razumevanju čovekovog uma i ponašanja

Članovi savetovališta “Metanoja” su prisustvovali ovom naučnom skupu kako bi unapredili i proširili znanja iz ove oblasti i kako bi u budućnosti pružili kvalitetnije psihoterapijske usluge  klijentima. Jedan od članova savetovališta “Metanoja”, mr.sc. Stefan Dimić, prezentovao rezultate svog istraživanja na temu Povezanost između niske tolerancije na frustraciju emocionalne inteligencije i crta ličnosti povezanih sa depresijom.

U nastavku teksta možete videti slike sa kongresa. Kao što se iz priloženog može zaključiti, učili smo i bili vredni, ali smo se i zabavljali! Valja napraviti balans! 🙂

Kategorije: Vesti

MA Jelena Šarić

Diplomirala na osnovnim i master studijama psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum u Beogradu. Pripravnički staž završila na Institutu za mentalno zdravlje, na Klinici za decu i adolescente, gde se bavila psihodijagnostikom i prisustvovala terapijskim grupama. Nosilac je naprednog nivoa Racionalno-Emotivno-Bihejvioralne terapije.  Pohađala seminare kod eminentnih stručnjaka iz oblasti REBT psihoterapije- Windy Dryden, PhD, Ann Vernon, PhD, Raymond Di Giuseppe, PhD, Kristene Doyle, PhD, Arthur Freeman, PhD... Učestvovala u projektima podržanima od strane EU i  Fedasil-a, koji imaju za cilj integrisanje osoba koje su tražioci azila u zajednicu. Trenutno posvećena samo psihoterapijskoj praksi. Prezentovala rezultate istraživanja na naučnim skupovima, kao što je 23. Evropski kongres psihoterapeuta.Učestvovala na 4. Internacionalnom psihoterapijskom kongresu u Klužu, Rumunija, 6., 7., 8. i 9. kongresu psihoterapeuta Srbije. e-mailjelena.saric@psihologbeograd.rs ; telefon 062/8887295

0 komentara

Ostavite odgovor

Avatar placeholder

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *