Emocionalno vezivanje predstavlja deo ljudskog iskustva tokom celog života. Javlja se u svim vrstama odnosa: porodičnim, prijateljskim, poslovnim i partnerskim. Različiti ljudi se vezuju na različite načine, a taj način umnogome zavisi od ranih iskustava sa primarnim figurama vezanosti – roditeljima ili starateljima. Novija saznanja ukazuju na to da na formiranje stila vezivanja utiču i neki drugi faktori kao što su genetske predispozicije ili iskustva u odnosima u odraslom dobu.

Stil vezivanja podrazumeva način na koji osoba doživljava bliskost i intimnost i kako na njih reaguje. Teoretičari izdavajaju tri osnovna stila vezivanja: sigurni, preokupirani i izbegavajući. S obzirom na to da su partnerski odnosi područje u kojem je većina nas najranjivija i gde se ponovo aktiviraju ranije naučeni obrasci iz odnosa sa roditeljima fokus ovog teskta će biti upravo na njima. 

Šta je sigurni stil emocionalnog vezivanja?

Sigurni stil je najčešći u populaciji i smatra se da oko 70% populacije ima ovaj stil vezivanja. Osobe koje imaju sigurni stil relativno lako ulaze u odnos sa drugom osobom, nemaju problema sa stvaranjem bliskosti i nije im neprijatno kada druga osoba zavisi od njih ili kada oni zavise od nje. Nisu uplašeni od toga da će biti ostavljeni osim u situacijama realne pretnje po odnos, takođe ne brine ih to da će im se partner/ka približiti. U odnosima očekuju razumevanje i naklonost, umeju da izraze svoje potrebe, ali i da odgovore na potrebe partnera. Imaju razvijene veštine rešavanja konflikta, ne nastupaju odbrambeno, niti su skloni kritici i kažnjavanju partnera već uspevaju da se fokusiraju na problem koji imaju i pronađu rešenje. Nisu osetljivi na kritiku, preispituju svoja ponašanja što im pomaže da promene svoje gledište i stavove onda kada je to potrebno. Na seks ili emocionalnu intimnost gledaju kao na istu stvar i imaju uverenje da mogu pozitivno uticati na kavlitet veze. Brojna istraživnja pokazuju da osobe sa ovim stilom vezivanja ostvaruju veći stepen zadovoljstva u odnosima od onih sa drugim stilovima vezivanja.

Iz filma „In the mood for love“

Šta je preokupirani stil vezivanja?

Sa mnom budi pažljiv kao sa detetom, deca od reči napuštanje čuju reč smrt. Ognjenka Lakićević

Ovaj stil vezivanja karakteriše negativna slika o sebi, a pozitivna slika o drugim ljudima. Ove osobe se brzo vezuju za partnera/ku, brzo postaju okupirani partnerskim odnosom i teško im je da usmere i održavaju pažnju na druge stvari. Često osećaju nelagodnost kada nisu u kontaktu sa partnerom/kom i jedino ih ponovno uspostavljanje kontakta može umiriti. Reaguju i na male znake napuštanja i tada ulaze u protestno ponašanje. Protestno ponašanje je bilo koje ponašanje koje ima za cilj privlačenje pažnje i uspostavljanje kontakta sa partnerom/partnerkom. 

Neka od protestnih ponašanja su:

-Povlačenje 

Obavljanje određenih aktivnosti i ignorisanje partnera, pritom neverbalno pokazujete da ne želite komunikaciju, npr. okrenuli ste leđa i pravite se da čitate knjigu.

-Preterani pokušaji da zadobijete pažnju partnera:

Zovete telefonom više puta i šaljete više poruka, zaokupljeni ste time što se partner ne javlja i vreme provodite iščekujući njegov/njen poziv.

-Neprijateljsko ponašanje:

Neverbalno pokazujete da vam nešto smeta tako što prevrćete očima, demonstrativno napuštate prostoriju. U nekim slučajevima ovakvo ponašanje eskalira i prerasta u nasilno ponašanje.

-Vođenje evidencije:

Pamtite koliko je vremena prošlo otkad vam se partner nije javio, taktizirate i vi čekate da prođe isti vremenski period kako biste odgvorili na poziv ili poruku. Očekujete od partnera da vam se prvi javi i napravi prvi korak ka ponovnom zbližavanju pri čemu vi ostajete uzdržani.

-Pretnje napuštanjem:

Pretite raskidom nadajući se da će se partner potruditi da vas zadrži.

-Izazivanje osećaja ljubomore:

Komunicirate sa bivšim partnerom, saopštavate svom partneru da vam se neko udvarao.

Ova ponašanja mogu opstati i kada izađemo iz partnerskog odnosa u periodu kada tugujemo i kada nam nedostaje osoba sa kojom smo bili u vezi. Tada se najčešće dogodi da pokušamo da vratimo tu osobu u naš život. Protestna ponašanja mogu imati negativne posledice po kvalitet partnerskog odnosa, te je veoma važno da ih budete svesni i da radite na građenju novih i zdravijih načina uspostavljanja kontakta sa partnerom i zadovoljavanja svojih potreba.

Šta je izbegavajući stil vezivanja?

Izbegavajući stil vezivanja karakteriše strah od bliskosti, intimnosti i preterana potreba za autonomijom. Osobe sa ovim stilom imaju pozitivnu sliku o sebi, a negativnu o drugim ljudima. Skloni su da partnera procenjuju negativno, tražeći njegove mane, a minimizirajući vrline. Sumnjičavi su po pitanju namera svojih partnera. Imaju tendenciju da zanemaruju ili ne odgovaraju na partnerove potrebe. Koriste različita ponašanja (deaktivirajuće strategije) kako bi održali distancu u odnosu.

Deaktivirajuće strategije:

-Fokusiranje na nedostatke partnera, čak i one sitne

-Tugujete za bivšim partnerom/partnerkom iako je taj odnos odavno prekinut i idealizujete bivšeg partnera/partnerku

-Flertujete sa drugim osobama

-Povlačite se iz komunikacije i onda kada je sve u redu, npr. ne javljate se nekoliko dana nakon sastanka

-Ulazite u odnose koji nemaju budućnost

-Izbegavate fizičku bliskost sa partnerom

-Krijete stvari od partnera/partnerke ne bi li ste sačuvali autonomiju

Kao što sam i na početku pomenula najčešći stil vezivanja u populaciji je sigurni, pa u skladu sa tim češće nailazimo na parove u kojem oba partnera imaju ovaj stil vezivanja. Ostale česte kombinacije su da žena ima siguran stil, a muškarac izbegavajući i žena preokupirani, a muškarac izbegavajući. Poslednja kombinacija dovodi do izuzetno dinamičnog partnerskog odnosa.

Preporuke za ostvarivanje stabilnog i zdravog partnerskog odnosa:

Ukoliko želite odnos u kojem ćete se osećati voljeno, prihvaćeno i sigurno predlažemo da odaberete osobu koja ima siguran stil vezivanja. Ovakav izbor je izuzetno važan ako vi sami imate neki od nesigurnih stilova vezivanja, jer ćete kroz odnos sa osobom koja ima siguran stil moći da korigujete način na koji se vezujete i pristupate odnosima. Pozitivne posledice ovog izbora su veće zadovoljstvo partnerskim odnosom, a i poboljšanje sveukupnog kvaliteta života. 

Izvor: Veza – Amir Levin, Rejčel Heler

Kategorije: Blog

MA Jelena Šarić

Diplomirala na osnovnim i master studijama psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum u Beogradu. Pripravnički staž završila na Institutu za mentalno zdravlje, na Klinici za decu i adolescente, gde se bavila psihodijagnostikom i prisustvovala terapijskim grupama. Nosilac je naprednog nivoa Racionalno-Emotivno-Bihejvioralne terapije.  Pohađala seminare kod eminentnih stručnjaka iz oblasti REBT psihoterapije- Windy Dryden, PhD, Ann Vernon, PhD, Raymond Di Giuseppe, PhD, Kristene Doyle, PhD, Arthur Freeman, PhD... Učestvovala u projektima podržanima od strane EU i  Fedasil-a, koji imaju za cilj integrisanje osoba koje su tražioci azila u zajednicu. Trenutno posvećena samo psihoterapijskoj praksi. Prezentovala rezultate istraživanja na naučnim skupovima, kao što je 23. Evropski kongres psihoterapeuta.Učestvovala na 4. Internacionalnom psihoterapijskom kongresu u Klužu, Rumunija, 6., 7., 8. i 9. kongresu psihoterapeuta Srbije. e-mailjelena.saric@psihologbeograd.rs ; telefon 062/8887295

1 komentar

Kad brak nije lak | Psiholog Beograd · 08/02/2022 u 12:38

[…] najčešće nesvesno, prenosi se kroz više generacija porodični sistem vrednosti, verovanja, oblici afektivnog vezivanja, mitovi, porodične tajne i način izbora […]

Ostavite odgovor

Avatar placeholder

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *